Wujiang Fuhua Weaving

Selection | Membranes & Coatings

Brand Information

Wujiang Fuhua Weaving CO., LTD 

NO.2288 Nan San Huan Road Shengze Town, Wujiang Area 

215228 Suzhou, China

henry@texfuhua.cn

Official Website

Awarded Products

Reference: Reflective

Composition: 41% Polyester - 75 Den | 59% Polyester - 75 Den 75

 

Reference: DOUBLE FACE

Composition: 100% Polyester - 30 Den

 

Reference: MAGIC-THERMO

Composition: 100% Polyester - 75 Den

 

Reference: COTTON-FEEL

Composition: 35% Polyester - 150 Den | 65% Polyester - 160 Den