Nanjing Hanbu / Wipha

Selection | Accessories

Nanjing Hanbu / Wipha

Brand Information

Nanjing Hanbu Travel Products Co.LTD 

Longpanzhonglu 459# Qinhuai Dist 

210000 Nanjing Jiangsu, China

lixiaofeng5000@163.com

Awarded Product

Reference: Lace buckle

Application: Footwear